Hem

Välkommen till Halmstad Skidklubb


Här samlas vi som som bor i Halmstad med omnejd och har ett  gemensamt intresset i skidåkning. Givetvis är du som inte bor i vår direkta närhet också välkommen att vara med i vårt härliga gäng. Tillsammans tränar vi, umgås och samlas kring det gemensamma skidintresset - gammal som ung. På vår hemsida hittar du information om träningar, tävlingar och andra sammankomster. Här hittar du också information om medlemskap och vilka förmåner det innebär.


Välkommen!

2022-12-02

 

Kallelse Årsmöte Halmstad Skidklubb 2022

 

Härmed kallas alla medlemmar i föreningen till Årsmöte lördagen den 17:e December, 15:00 på Halmstad Golfarena, Strandlida 464 305 91 Halmstad.


Motioner är väldigt välkomna och ska vara styrelsen tillhanda två veckor före mötet. Vi hoppas du vill vara med och påverka klubbens framtid genom att delta på årsmötet.

 

Välkomna!

 


Dagordning 

 

 1. Mötets öppnande.
 2. Frågan om mötets behöriga utlysande.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 5. Föredragning av styrelsens berättelse.
 6. Revisorns berättelse.
 7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Fastställande av årsplan och budget för kommande verksamhetsperiod.
 9. Fastställande av årsavgift.
 10. Val av ordförande för kommande verksamhetsperiod.
 11. Val av halva antalet styrelseledamöter för en tid av två
 12. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats av röstberättigad medlem minst 14 dagar före mötet.
 13. Avslutning av mötet.

Stötta vår verksamhet


Vi söker dig/er som vill vara med och stötta vår verksamhet som växer. Alla bidrag är välkomna stora som små. Det kan röra sig om ekonomiskt stöd likaväl som aktiva arbetsinsatser.


Vill du vara med och bygga en skidkul verksamhet i Halmstad så är du varmt välkommen att kontakta någon i styrelsen.